معاونت توسع مدیریت
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
احسان سلطانی

احسان سلطانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استان فارس

مدیر دفتر معاونت

آقای مسکوکی-داخلی 400

 • تلفن های مستقیم گویا

  37273248

  37273245

  37273269

 • شماره مستقیم معاونت:37273117
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت
سامانه ها
پیشخوان ارباب رجوع

کارشناس پاسخگو

 • مرکز فناوری و اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری:آقای مهندس شایق-داخلی
 • توسعه منابع انسانی و رفاه:آقای ضیایی-داخلی434
 • امور پشتیبانی:
 • امور حقوقی و املاک
 • امور شهرستانها:
 • ذیحسابی و امور مالی
 • دبیرخانه ستاد اقامه نماز و شورای امر به معروف و نهی از منکر
 • برنامه‌ریزی و بودجه و امور مالی

زمینه های فعالیت

توسعه منابع انسانی و رفاه
 • راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقرارت، ساختار و تشکیلات، روشهای انجام کار، آموزش و تجهیزات نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه ای آموزشی
 • پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
 • بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 • نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقرارت مربوط

فرم ،فرایندها و ضوابط اجرایی

توسعه منابع انسانی و رفاه
 • راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقرارت، ساختار و تشکیلات، روشهای انجام کار، آموزش و تجهیزات نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان استان در جهت بهبود مستمر برنامه ای آموزشی
 • پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان و ارائه پیشنهاد به سازمان مرکزی
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان استان و ارائه نتایج به سازمان مرکزی
 • بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
 • نظارت و مراقبت بر کلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقرارت مربوط