معاونت سرمایه گذاری
معاونت سرمایه گذاری
جمشید معینی

جمشید معینی

معاون سرمایه‌گذاری
و طرح‌های استان فارس

مدیر دفتر معاونت

آقای کشاورز-داخلی330 

  • تلفن های مستقیم گویا

    37273248

    37273245

    37273269

  • شماره مستقیم معاونت:37273157
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت سرمایه‌گذاری
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی

خدمات قابل ارائه توسط معاونت سرمایه‌ گذاری

حمایت از تشکل هاي مردم نهاد در حوزه ی میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 17021379000