معاونت میراث فرهنگی
معاونت گردشگری
عبدالرضا نصیری اصل

عبدالرضا نصیری اصل

معاون میراث فرهنگی استان فارس

مدیر دفتر معاونت

آقای طاهرزاده-داخلی 502

  • تلفن های مستقیم گویا

    37273248

    37273245

    37273269

  • شماره مستقیم معاونت:37273117
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
کارشناس پاسخگو

خدمات قابل ارائه توسط معاونت میراث فرهنگی

ثبت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثارملی و بین المللی 17021366000