پست الکترونیکی بازرسی

« پست الکترونیکی بازرسی با هدف تسهیل در اجرای وظایف محوله این اداره‌کل و دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای همکاران و همچنین ارباب رجوع راه‌اندازی شده است.»

«همکاران محترم می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خود را با این اداره‌کل از طریق پست الکترونیکی به آدرس bazrasi@mcth.ir درمیان بگذارند.»