میز خدمات الکترونیک
Image
معاونت توسعه مدیریت

مدیرکل

معاونت میراث فرهنگی

معاونت میراث فرهنگی

معاونت گردشگری

معاونت گردشگری

معاونت صنایع دستی

معاونت صنایع دستی

معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری

امور فرهنگی و ارتباطات

امور فرهنگی و ارتباطات

روابط عمومی

اخبار اداره کل میراث فرهنگی فارس

روابط عمومی

روابط عمومی

معاونت توسعه مدیریت

معاونت توسعه مدیریت

یگان حفاظت

یگان حفاظت

معاونت سرمایه گذاری

حراست

میراث فرهنگی فارس

میز خدمات الکترونیک

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

leader-link3.png
president-link3.png
پایگاه اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی
پژوهشگاه میراث فرهنگی فارس
پرتال گردشگری فارس
sandogh-link.png
org-link2.png
monaghese-link__300x149.png
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
اپلیکیشنها
سامانه‌ها و اپلیکیشنهای گوشی
سامانه  ثبت آمار گردشگری
سامانه ثبت آمار گردشگری
Image
درگاه ملی مجوزهای کشور

خدمات پرسنلی

سامانه های دورکاری

فیش حقوقی
فیش حقوقی
ثبت ماموریت و مرخصی
سامانه حضور و غیاب کارا
فضای ابری
فضای ابری
ثبت ماموریت و مرخصی
ورود به سامانه جامع اداری و مالی
اتوماسیون اداری دیدگاه
اتوماسیون اداری دیدگاه
میراث فرهنگی فارس
  • بروزرسانی:20220411.