میز خدمات الکترونیک

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

میز خدمات الکترونیک
Image
معاونت توسعه مدیریت

مدیرکل

معاونت میراث فرهنگی

معاونت میراث فرهنگی

معاونت گردشگری

معاونت گردشگری

معاونت صنایع دستی

معاونت صنایع دستی

معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری

امور فرهنگی و ارتباطات

امور فرهنگی و ارتباطات

روابط عمومی

اخبار اداره کل میراث فرهنگی فارس

روابط عمومی

روابط عمومی

معاونت توسعه مدیریت

معاونت توسعه مدیریت

یگان حفاظت

یگان حفاظت

معاونت سرمایه گذاری

حراست

سامانه پیشخوان مکاتبات ارباب رجوع

جهت ثبت، ارسال و پیگیری مکاتبات خود به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از این سامانه استفاده فرمایید

سامانه ها

پنجره واحد وزارت میراث فرهنگی
پنجره واحد وزارت میراث فرهنگی
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
Image
درگاه ملی مجوزهای کشور
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
سامانه فروش بلیط اماکن گردشگری
اپلیکیشنها
سامانه‌ها و اپلیکیشنهای گوشی
سامانه  ثبت آمار گردشگری
سامانه ثبت آمار گردشگری

خدمات پرسنلی

سامانه های دورکاری

فیش حقوقی
فیش حقوقی
ثبت ماموریت و مرخصی
سامانه حضور و غیاب کارا
فضای ابری
فضای ابری
ثبت ماموریت و مرخصی
ورود به سامانه جامع اداری و مالی
اتوماسیون اداری دیدگاه
اتوماسیون اداری دیدگاه
میراث فرهنگی فارس

نظرسنجی و پیشنهادات

حافظیه
  • بروزرسانی:20220411.