معاونت صنایع دستی
معاونت صنایع دستی
بهزاد احمدی فارسانی:معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

بهزاد فارسانی

 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

مسئول دفتر :خانم قاسمی داخلی620

  • شماره گویای اداره کل:37274011
  • شماره مستقیم معاونت:37274183
کارشناس پاسخگو
شماره تلفن و نشانی کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
بولوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس طبقه دوم-- تلفن مستقیم:37274183 -------------------تلفن گویا:37274011
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت صنایع دستی
زمان پاسخگویی خدمات معاونت صنایع دستی
سامانه ها
مجوزهای سه گانه صنایع دستی
زمینه های فعالیت معاونت
فرم ها،فرایندها
لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.