معاونت صنایع دستی
معاونت صنایع دستی
شرح وظایف معاونت صنایع دستی
زمان پاسخگویی خدمات معاونت صنایع دستی
بهزاد احمدی فارسانی:معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

بهزاد فارسانی

 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

مسئول دفتر :خانم قاسمی داخلی620

  • شماره گویای اداره کل:37274011
  • شماره مستقیم معاونت:37274183
Image
Image
Image
کارشناس پاسخگو
شماره تلفن و نشانی کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
بولوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس طبقه دوم-- تلفن مستقیم:37274183 -------------------تلفن گویا:37274011
سامانه ها
مجوزهای سه گانه صنایع دستی
زمینه های فعالیت معاونت
فرم ها،فرایندها
لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.