معاونت صنایع دستی
معاونت صنایع دستی
حیدرعلی زاهدیان:معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

حیدرعلی زاهدیان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

 

شماره های تماس:

مسئول دفتر :خانم قاسمی داخلی620

  • شماره گویای اداره کل:37274011
  • شماره مستقیم معاونت:37274183
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت صنایع دستی
زمان پاسخگویی خدمات معاونت صنایع دستی

آزمون‌های صنایع دستی

بانک اطلاعاتی تامین کنندگان

 بانک اطلاعاتی تامین کنندگان

سامانه ها
مجوزهای سه گانه صنایع دستی
کارشناس پاسخگو
شماره تلفن و نشانی کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
بولوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس طبقه دوم-- تلفن مستقیم:37274183 -------------------تلفن گویا:37274011
زمینه های فعالیت معاونت
فرم ها،فرایندها