معاونت میراث فرهنگی
معاونت گردشگری
مهندس عبدالرضا نصیری اصل:معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی فارس

عبدالرضا نصیری اصل

معاون میراث فرهنگی

شماره های تماس:

مسئول دفتر :آقای طاهرزاده: داخلی502

  • شماره گویای اداره کل:37274011
  • شماره مستقیم معاونت:37274181
Image
Image
Image
کارشناسان پاسخگو
شماره تلفن و نشانی کارشناسان معاونت میراث فرهنگی

نشانی

بولوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس طبقه دوم-- تلفن مستقیم:37274181 -------------------تلفن گویا:37274011

ارتباط با کارشناسان

زمینه فعالیت معاونت
ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی
فرمها ،فرایندها و ضوابط اجرایی