صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز
مجوزهای پیش نیاز:
ثبت شرکت - ثبت شرکت ها ثبت در روزنامه رسمی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شناسه خدمت:17022180000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1- صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز (17022180000)

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.