معاونت سرمایه گذاری
معاونت سرمایه گذاری
فرزاد زارع

فرزاد زارع

سرپرست معاونت برنامه ریزی و تامین منابع

شماره های تماس:

مسئول دفتر:آقای کشاورز:داخلی520

  • شماره تلفن گویای اداره کل:37274011
  • شماره مستقیم معاونت:37274177
Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت سرمایه‌گذاری
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
کارشناس پاسخگو
شماره تلفن و نشانی کارشناسان معاونت سرمایه گذاری و طرح ها
بولوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس طبقه دوم-- تلفن مستقیم:37274177 -------------------تلفن گویا:37274011
راهنمای سرمایه گذاری در فارس
پرسش های مربوط به سرمایه گذاری در فارس
فرم ها و فرایندها و آیین نامه ها