معاونت سرمایه گذاری
معاونت سرمایه گذاری

محسن ضیایی

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع

مسئول دفتر:آقای اسپرغم:داخلی520

  • شماره تلفن گویای اداره کل:37274011
  • شماره مستقیم معاونت:37274177
Image
Image
Image
کارشناس پاسخگو
شماره تلفن و نشانی کارشناسان معاونت برنامه ریزی و تامین منابع
بولوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس طبقه دوم-- تلفن مستقیم:37274177 -------------------تلفن گویا:37274011
شرح وظایف معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
راهنمای سرمایه گذاری در فارس
پرسش های مربوط به سرمایه گذاری در فارس
فرم ها و فرایندها و آیین نامه ها
لطفا نظر خود را در مورد خدمت های ارائه شده اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.