پیشنهادات در باره بخشنامه ها

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
تلفن خود را همراه با کد شهرستان به شکل روبرو وارد نمایید: 071xxxxxxxx
عنوان شکایت را وارد نمایید

0/350

شرح شکایت خود را وارد نمایید
نامعتبر
کد ملی را بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
تلفن همراه خود را بدون فاصله یا خط تیره به شکل روبرو وارد نمایید: 091xxxxxxxx
Invalid Input
نامعتبر
حداکثر حجم مجاز 5 مگابایت، فایل های مجاز: xls, xlsx, doc, docx, txt, pdf, jpg, png
  • بروزرسانی:20220411.