آزمون جامع گردشگری

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

زیرخدمت

اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه