ارائه مجوزهاي بهره برداري از تاسیسات گردشگري

شناسه خدمت:17061363000

نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1- صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری (17061378101)

2- صدور /تمدید/اصلاح پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری (17061363100)

3- درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری (17062199100)

4- صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری (17062199100)

5- صدور مجوز فعالیت شرکت‌های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری (17062199102)

6- صدور مجوز ایجاد/اصلاح/ تکمیل تاسیسات گردشگری (17061378102)

7- صدور/ تمدید/ اصلاح موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری (17061380100)

  • بروزرسانی:20220411.