ارائه مجوزهاي بهره برداري از تاسیسات گردشگري

شناسه خدمت:17061363000

راهنمای دریافت خدمت

جهت آگاهی از روند نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه به آدرس my.mcth.ir مراجعه فرمایید.

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه