ارائه مجوزهاي بهره برداري از تاسیسات گردشگري

شناسه خدمت:17061363000

راهنمای دریافت خدمت

جهت آگاهی از روند نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه به آدرس my.mcth.ir مراجعه فرمایید.

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.