حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

شناسه خدمت:13091365000

ویژگی های خدمت

زیر خدمت ها

1. حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
2. مراقبت (حفاظت فيزيكي) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگي و تاريخي
3. راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه