حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

شناسه خدمت:17022177000

ویژگی های خدمت

زیر خدمت ها

1.  نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها) 

2. مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)

3. حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)

4. حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاههای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.